Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Από τη γιορτή λήξης - Η παρουσίαση της Δ΄ τάξης

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης τραγουδούν:


Γιορτή λήξης - Η παρουσίαση της Ε΄ τάξης

Η Ε΄τάξη παρουσιάζει το καρναβάλι των ζώων.


Γιορτή λήξης - Μοντέρνοι χοροί

Τα παιδιά του τμήματος μοντέρνων χορών σχολείου μας και η δασκάλα τους παρουσιάζουν: