Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Δημιουργία λεξικού


Τα παιδιά της δευτέρας τάξης στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος ξεκίνησαν να δημιουργούν το δικό τους λεξικό.