Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

28η Οκτωβρίου 2016

Την πρώτη γιορτή της φετινής σχολικής χρονιάς κλήθηκαν να υλοποιήσουν τα μικρά παιδιά της Α΄ τάξης μέσα από το σχέδιο εργασίας "Παραμυθοϊστορίες, Το έπος του σαράντα μέσα από την τέχνη και το παραμύθι".
Σκοπός του σχεδίου εργασίας ήταν η προσέγγιση του έπους του σαράντα μέσα από καλλιτεχνική, ιστορική, λογοτεχνική και γλωσσολογική άποψη. Επιπλέον στόχοι ήταν η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, ομαδικότητας, η διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης, η συναισθηματική έκφραση, η διερεύνηση ιστορικών γεγονότων μέσα από την τέχνη, η αισθητική απόλαυση ακρόασης τραγουδιών και παρατήρησης ζωγραφικών πινάκων.
 Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά είδαν και σχολίασαν ζωγραφικούς πίνακες σχετικούς με το Έπος του '40, παρατήρησαν γελοιογραφίες της εποχής, είδαν το πρώτο ελληνικό κινούμενο σχέδιο. άκουσαν τραγούδια που γράφτηκαν για την εμψύχωση των στρατιωτών, διασαφήνισαν όρους (π.χ. έπος, μέτωπο, συσσίτιο) που αναφέρονται στην εποχή.
Για την εκδήλωση της επετείου τα παιδιά με τις δασκάλες τους έγραψαν κείμενα και μικρά θεατρικά δρώμενα. Δημιούργησαν, επίσης, μία προβολή και όλα τα παρουσίασαν στους γονείς, τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016