Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Ο θάνατος του Έκτορα

Τα παιδιά του πολιτιστικού ΕΔΑΜ αξιοποιώντας τις γνώσεις τους γύρω από τον Τρωικό πόλεμο, διηγούνται με το δικό τους τρόπο το "Θάνατο του Έκτορα". Με τη μέθοδο της ιδεοκαταιγίδας τα παιδιά ομαδικά δημιούργησαν το παρακάτω κείμενο: