Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Από τη γιορτή λήξης - Η παρουσίαση της Δ΄ τάξης

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης τραγουδούν: