Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Τα χελιδόνια

Τα παιδιά της πρώτης εκπόνησαν ήδη το πρώτο τους 4ωρο σχέδιο εργασίας με θέμα "Τα χελιδόνια".