Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Tο φθινόπωρο Τα παιδιά της Β'  τάξης με αφορμή τα σχετικά με το φθινόπωρο κείμενα της ενότητας 2 της Γλώσσας δημιούργησαν ομαδικά ένα πόστερ σχετικό με αυτήν την εποχή του χρόνου.