Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Νοιάζομαι και Δρω 10/2/2017


Οι μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης είδαμε δύο βίντεο σχετικά με την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την προσφορά στον συνάνθρωπο και συζητήσαμε για αυτά. Καταγράψαμε έννοιες, απορίες και ιδέες που μας δημιούργησαν αυτές οι ιστορίες. Ακολούθησε συζήτηση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καθένας από εμάς, είτε μικρός είτε μεγάλος, μπορεί με διάφορους τρόπους να βοηθήσει, ώστε να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.