Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Η οικογένεια του βιβλίου

Από την προηγούμενη εβδομάδα οι μαθητές της Α΄ τάξης εκπονούν ένα νέο σχέδιο εργασίας με θέμα "Γνωριμία με τον κόσμο των βιβλίων". Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού οι μαθητές έφτιαξαν στο power point το δικό τους ηλεκτρονικό λεξικό από λήμματα των οποίων το  πρώτο συνθετικό ήταν η λέξη "βιβλίο".