Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Γιορτή λήξης - Μοντέρνοι χοροί

Τα παιδιά του τμήματος μοντέρνων χορών σχολείου μας και η δασκάλα τους παρουσιάζουν: