Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Η ιστορία μιας καβουρίνας


Τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης του πολιτιστικού εργαστηρίου (ΕΔΑΜ) δημιουργούν και παρουσιάζουν στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας "Ο φίλος μας ο Οδυσσέας" την "Ιστορία μιας καβουρίνας". Με αφορμή το μελωποιημένο ποίημα του Ο. Ελύτη Τα τζιτζίκια τα παιδιά μιμούνται ήχους του περιβάλλοντος (θάλασσα, αέρας, αυτοκίνητα) και φωνές ζώων.