Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Γιορτή λήξης - Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, η παρουσίαση των Α΄- Β΄- Στ΄ τάξεων

Το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους τα παιδιά των Α΄, Β΄και Στ΄ τάξεων ασχολήθηκαν με τον Ήλιο. Η πρώτη και η δευτέρα μέσα από μύθους, τραγούδια και κατασκευές ανακάλυψαν τις θετικές επιδράσεις αλλά και τους κινδύνους του Ήλιου για τη ζωή στη γη, ενώ η έκτη προσέγγισε το θέμα μέσα από την ποίηση του Ελύτη. Στη γιορτή της λήξης μέσα από μία ενιαία παρουσίαση έδειξαν ορισμένες από τις δημιουργίες τους.