Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Στίχοι από το πολιτιστικό ΕΔΑΜ

Τα παιδιά του πολιτιστικού ΕΔΑΜ στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας "Για μιαν Ελένη" έγραψαν στίχους σχετικούς με τους συμμετέχοντες στον Τρωικό πόλεμο.  Τα παιδιά αρχικά παρακολούθησαν την ταινία του National Geographic  "Τροία" και συνέδεσαν τα πρόσωπα που αναφέρονται εκεί με όσα έμαθαν στη σχετική ενότητα ενότητα του βιβλίου της Ιστορίας (ενότητα 5.2).