Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Οι περιπέτειες του Λούκυ


Καλώς τον κύριο ΚΟΚ


O Ήλιος ο ηλιάτορας


Κατά το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 οι μαθητές της Α΄και Β΄τάξης εκπόνησαν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αγωγής το σχέδιο εργασίας με τίτλο "Ο Ήλιος ο ηλιάτορας ". Θέμα του σχεδίου εργασίας ήταν η σημασία του ήλιου στη ζωή μας και κυρίως ρόλος του στην ανάπτυξη των έμβιων όντων και τη μέτρηση του χρόνου.