Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Το παραμύθι του Κοντορεβιθούλη - Πρόσθεση με υπέρβαση δεκάδας


Τα παιδιά της Α΄τάξης, προκειμένου να εξασκηθούν σε προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας χρησιμοποιώντας ως βάση το 10, έπαιξαν ένα παιχνίδι βασισμένο στο παραμύθι του Κοντορεβιθούλη