Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Γιορτή λήξης - Η παρουσίαση της Γ ΄τάξης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης παρουσιάζουν:
"Η χρονιά μας"