Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Ενδοσχολική βία


Οι μαθητές της ΣΤ΄  τάξης, με στόχο την κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, κατέγραφαν σε ένα χαρτάκι, στο τέλος κάθε ημέρας, επί δύο εβδομάδες, ενέργειες των συμμαθητών τους που είτε τους προκαλούσαν θυμό, είτε χαρά.

Πρόγραμμα εικόνα και γλώσσα


Δ.  Δραστηριότητες – Εκδηλώσεις – Καινοτομίες – Πρωτοβουλίες

Από τα τέλη Μαρτίου ‘12, μέχρι και τα τέλη Μαΐου ’12 (περίπου 1 συνάντηση κάθε 2η βδομάδα για 2 μήνες) και στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» [υπό την αιγίδα του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α.) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  (Ε.Κ.Π.Α.)], υλοποιήθηκε – σε συνεργασία με το «Κέντρο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας - ΚΑΡΠΟΣ» – το Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Εμψύχωσης «Εικόνα & Γλώσσα», με εφαρμογή μιας σειράς από Δραστηριότητες-Παιχνίδια, με βασικό εργαλείο τη φωτογραφία, την αναπαράσταση και την εικονο-αφήγηση.

«Έχουμε τα καλά μας….. έχουμε και τα αρνητικά μας..!!»


Πρόκειται για μια δραστηριότητα, όπου τα παιδιά της Δ’ τάξης επεσήμαναν σε κάθε συμμαθητή τους από ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο που βρίσκουν σε αυτόν, όχι απαραίτητα στο χαρακτήρα αλλά και στην εμφάνισή του κλπ.
Ουσιαστικά, το παιχνίδι αυτό έγινε για την αποφυγή και καταπολέμηση επιθετικών και  βίαιων συμπεριφορών. Αυτό, λοιπόν, που θέλαμε να πετύχουμε μέσα από τη διαδικασία αυτή ήταν να αναγνωρίσουν πρώτα από όλα τα παιδιά ορισμένα προτερήματα και μειονεκτήματα της εικόνας για τον εαυτό τους.