Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Συμμετοχή σε διασχολική εκδήλωση

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 το σχολείο μας συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο Θέατρο Παπαδημητρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων για το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό των μαθητών των δημοτικών της Εύβοιας που έλαβαν χώρα 6-12 Ιουνίου με την επιμέλεια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων Θάλειας Καλαμπαλίκη.