Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Γιορτή λήξης - Η παρουσίαση της Ε΄ τάξης

Η Ε΄τάξη παρουσιάζει το καρναβάλι των ζώων.