Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Η χελώνα του 10

Ένα όμορφο επιτραπέζιο παιχνίδι έμαθαν να παίζουν στο μάθημα των μαθηματικών τα παιδιά της Α΄τάξης, προκειμένουν να εξασκηθούν στο συμπλήρωμα της δεκάδας. Η δασκάλα της τάξης δημιούργησε το ταμπλό και τα πούλια του παιχνιδιού και οι μαθητές έθεσαν τους κανόνες: