Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Τα μέρη του φυτού -Γ΄τάξη

               Γ΄ Τάξη :   ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

         (Κεφάλαιο 3, ενότητα 4, σελίδες 64-66 του σχολικού βιβλίου)

        Η κατασκευή με χαρτόνι έγινε με τη σύμπραξη των μαθητών με σκοπό: