Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Από την Α΄ τάξη

Στιγμές εικαστικής δημιουργίας από τα πρωτάκια μας: