Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

     Η εργασία της Γ΄ Τάξης  «Ονόματα και εικόνες της Παναγίας» , έγινε στα πλαίσια σύνδεσης των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Γλώσσας.
Συγκεκριμένα συνδυάσαμε το μάθημα «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», στη σελίδα 80 του β΄ τεύχους της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού με το μάθημα  των
Θρησκευτικών στη σελίδα 54, «Παναγία , η μητέρα του Χριστού».
        Σε αυτό το πλαίσιο σημειώσαμε τις σημαντικές ημερομηνίες στη ζωή της
Παναγίας και συζητήσαμε για τους «Χαιρετισμούς».
        Η συμμετοχή των παιδιών στην ανεύρεση των ονομάτων της Παναγίας και στη φωτογράφιση των εικόνων , είχε σκοπό να εξοικειώσει τους μαθητές με την 
ανάγνωση των βυζαντινών εικόνων και την αποκωδικοποίηση των συμβολισμών που υπάρχουν σε αυτές. Με αυτήν τη λογική έγινε και παρουσίαση και άλλων εικόνων, προϊόντων του ευρύτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού, η οποία πέρα από την υπέρβαση του στενού γεωγραφικού χώρου, δείχνει την κοινή μας θρησκευτική παράδοση.
       Από καθαρά εικαστική οπτική, η διαφορετική απεικόνιση των ίδιων γεγονότων της θρησκευτικής ζωής, οι διαφορετικές τεχνοτροπίες και η ποικιλία των υλικών κατασκευής, συνεισφέρει στη διεύρυνση του ορίζοντα των μαθητών.
                                                                                  
                                                                           Η δασκάλα της Γ΄ Τάξης
Ακολουθούν χειρόγραφες εργασίες των παιδιών και εικόνες της Παναγίας που τα παιδιά έφεραν και φωτογράφισαν στην τάξη.

Δείτε την τελική εργασία των παιδιών της Γ΄τάξης