Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Επίσκεψη σε τυπογραφείο

 Στις 3 Απριλίου η Ε΄και Στ΄ τάξη επισκέφθηκαν το τυπογραφείο του κου Αχιλλέα Περγάμαλη. Δείτε φωτογραφίες της επίσκεψης.