Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Μάθημα Μαθηματικών Α΄Τάξη

Τα παιδιά της Α΄τάξης κάνουν μαθηματικά και διαπιστώνουν ότι η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι αντίστροφες πράξεις.
Αρχικά η δασκάλα αφηγείται μία ιστορία (πρόβλημα πρόσθεσης) και οι μαθητές καλούνται να προτείνουν στρατηγικές για την επίλυσή του. Για την επίλυση της πράξης πρότειναν τη χρήση δακτύλων, αριθμητηρίων, κύβων σε διάταξη ζαριού, αριθμογραμμής και κάποιοι τις πράξεις με το νου.
Στη συνέχεια σκέφτονται πώς θα μπορούσε το πρόβλημα να γίνει "ανάποδο" και ακολουθούν πάλι την ίδια διαδικασία για την επίλυση. Διαπιστώνουν ότι για να βρουν το αποτέλεσμα της νέας πράξης που προκύπτει - αφαίρεση - πρέπει να ακολουθήσουν τον αντίθετο δρόμο με τα εποπτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
Στο βιβλίο: Η άσκηση του βιβλίου ζητάει από τους μαθητές να εξάγουν από κάθε πρόσθεση δύο αφαιρέσεις. Χρησιμοποιούν τα αριθμητήρια και χορεύουν το "χορό της πρόσθεσης και της αφαίρεσης"
Ο χορός: Ζητούμενο 6+2=8 -> 8-2 = 6 -> 8-6=2
 Ένας μαθητής δημιουργεί με κύβους τον αριθμό 6 και ένας δεύτερος τον αριθμό 2. Χορεύοντας πλησιάζουν και δημιουργούν μαζί τον αριθμό 8. Λένε ότι η κίνηση μπορεί να αναπαρασταθεί με την πράξη 6+2 =8. Έπειτα, επιλέγουν ποιος από τους δύο θα κάνει το επόμενο βήμα του χορού και θα απομακρυνθεί, χορεύοντας πάντα, από την ομάδα του 8. Διαπιστώνουν ότι η κίνηση είναι αντίστροφη από την προηγούμενη και μπορεί να αναπαρασταθεί με την πράξη 8-2=6. Ξαναπλησιάζει και ο άλλος μαθητής επαναλαμβάνει τη διαδικασία. Γράφουν και την πράξη 8-6=2. Κάθε ζευγάρι μαθητών "χορεύει" για μία ομάδα πράξεων.

Φωτογραφίες του μαθήματος.