Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρω
Τη Δευτέρα 12/3/2018 έγινε η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» στους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών είχαν γίνει ανά τμήμα σχετικές συζητήσεις, επιλέξαμε η επίσημη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος  "Ρεύματα Εθελοντισμού 2", όπως ονομάζουμε το σύνολο των δράσεών μας, να αποτελέσει την εναρκτήρια δράση της Εβδομάδας Εθελοντισμού. Σκοπός  ήταν  να ενημερωθούν οι γονείς για τις έννοιες του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας,  για τις περσινές δράσεις των παιδιών, τους γενικότερους στόχους τού προγράμματος, τον προγραμματισμό της φετινής χρονιάς αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό.
Κατά τη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν βίντεο και υλικό από τις εισαγωγικές συναντήσεις του Νοιάζομαι και Δρω. Παρουσιάστηκαν, επίσης, φωτογραφίες και κείμενα μαθητών από τις περσινές μας δράσεις, καθώς και ευχαριστήριες επιστολές από τους φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Στη συζήτηση που ακολούθησε ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαίο να μυηθούν τα παιδιά στην κουλτούρα του εθελοντισμού αλλά και οι γονείς να συμμετέχουν μαζί τους. Γονείς των οποίων τα παιδιά συμμετέχουν για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα κατέθεσαν την εμπειρία τους και τη θετική αλλαγή που έχουν εντοπίσει στην συμπεριφορά τους. Παρόντες ήταν και οι μαθητές/τριες  - εθελοντές, οι οποίοι ενίσχυσαν με τις παρεμβάσεις τους την παρουσίαση. Τέλος, συμφωνήθηκε ο τρόπος επικοινωνίας μας μέσω επιστολών και του blog του σχολείου και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους να έχουν ενεργό συμμετοχή και αρωγή στις δράσεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: