Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Εγγραφές Α΄ δημοτικού για το σχολικό έτος 2017-2018


Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Δικαιολογητικά για την εγγραφήα.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, συμπληρωμένο από γιατρό. Το έγγραφο δίνεται από το σχολείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (ενοικιαστήριο συμβόλαιο σπιτιού, λογαριασμός ΔΕΗ, τηλεφώνου, ΕΥΔΑΠ).
Στο σχολείο μας φοιτούν οι μαθητές που μένουν εντός των ορίων που αναγράφονται εδώ

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.Δίνεται από το νηπιαγωγείο που φοιτά ο μαθητής/τρια.
 Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.