Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα


Στις 26 Ιανουαρίου το σχολείο μας επισκέφθηκε το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Άρτου Βαρνάβα.
Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του μουσείου, μίλησαν με τους εθελοντές και τους υπεύθυνους για τις δράσεις που αναλαμβάνουν και είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τις δικές τους "παραδοσιακές" δημιουργίες. Συγκεκριμένα:
Τα παιδιά της Α΄, Β΄και Δ΄ τάξης έμαθαν για τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας του σιταριού και έφτιαξαν τα δικά τους "κεντητά ψωμιά" (η δραστηριότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω" που εκπονούν οι Α΄και Δ΄ τάξεις).
Η Γ΄τάξη έφτιαξε παιχνίδια και οι Ε΄και Στ΄ τάξεις ασχολήθηκαν με τον πηλό και κατασκεύασαν χρηστικά αντικείμενα.