Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Δημιουργία λεξικού


Τα παιδιά της δευτέρας τάξης στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος ξεκίνησαν να δημιουργούν το δικό τους λεξικό.
Αρχικά εικονογράφησαν τα γράμματα της αλφαβήτας και βρήκαν πρότυπες λέξεις τις οποίες και ζωγράφησαν στη σελίδα κάθε γράμματος. Έπειτα, με τη βοήθεια του σχολικού λεξικού, έδωσαν δικούς τους ορισμούς, παραδείγματα, δημιούργησαν "οικογένειες" σε λέξεις της επιλογής τους. Το λεξικό αυτό θα εμπλουτίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στο τέλος τα παιδιά θα το χαρίσουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου.