Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Επίσκεψη στην Έκθεση Χαρακτικών Καράκωστα


Η παρουσίαση που προηγήθηκε της επίσκεψης


Στην έκθεση Χαρακτικών 

 Στο σχολείο


Στις 16 Νοεμβρίου οι Α΄- Β΄και Γ΄ τάξεις του σχολείου μας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη έκθεση χαρακτικής Καράκωστα που λειτουργεί στο Τέμενος του Ενίρ Ζαδέ στην Χαλκίδα. Τα παιδιά πριν την επίσκεψη είχαν συζητήσει με τις δασκάλες τους για την τέχνη της Χαρακτικής, την ιστορία του κτιρίου και τα εκθέματα που θα έβλεπαν.


Στο χώρο της έκθεσης τα παιδιά έπαιξαν ένα παιχνίδι "κρυμμένου θησαυρού" προσπαθώντας να εντοπίσουν αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου και χαρακτικά με συγκεκριμένο θέμα.
Τις μέρες που ακολούθησαν την επίσκεψη τα παιδιά δημιούργησαν τα δικά τους έργα με παρόμοιες με τη Χαρακτική μεθόδους.