Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Ο κάβουρας

Σε αυτή τη θάλασσα που κολυμπώ
ένας κόκκινος κάβουρας έρχεται προς τα εδώ...
Μα κανένας δεν τον κοιτά 
και δεν τον ακουμπά.
Ι. Οικ.
Β΄τάξη, 2014 - 2015