Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Τα παιδιά ζωγραφίζουν...


Μετά την επίσκεψη στους Καθενούς και τα Έρια τα παιδιά ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους και δημιούργησαν μικρές καλλιτεχνικές εκθέσεις στις αίθουσες του σχολείου μας.