Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Το παραμύθι του Κοντορεβιθούλη - Πρόσθεση με υπέρβαση δεκάδας


Τα παιδιά της Α΄τάξης, προκειμένου να εξασκηθούν σε προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας χρησιμοποιώντας ως βάση το 10, έπαιξαν ένα παιχνίδι βασισμένο στο παραμύθι του Κοντορεβιθούλη

Το παραμύθι:
 Ο Κοντορεβιθούλης ψάχνει να βρει στο δάσος ένα θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος κάτω από τις πέτρες του μονοπατιού με τους αριθμούς. Κάθε φορά  ο θησαυρός βρίσκεται κάτω από έναν αριθμό που είναι το αποτέλεσμα μιας πρόσθεσης α+ν >10, όπου α,ν μονοψήφιοι.  Για να μην κάνει λάθος ο Μάγος Μαθηματικός του δίνει μία συμβουλή: Να αφήνει καπάκια στο μονοπάτι και να προσπαθεί να φτάνει στην πετρούλα του 10, ενώ έχει για βοηθούς του τα ζώα του δάσους.

Το παιχνίδι
Οι μαθητές στο προαύλιο σχεδιάζουν ένα μονοπάτι με τους αριθμούς από το 1 -20. Έπειτα ένας μαθητής γίνεται Κοντορεβιθούλης και ένας δεύτερος ο Μάγος Μαθηματικός. 

Η δασκάλα δίνει την πράξη. π.χ. "Στο 6+8 θα βρεις το θησαυρό!"

 Ο Κοντορεβιθούλης στέκεται στο 6 και ο Μάγος τού δίνει 8 καπάκια και του υπενθυμίζει να  φτάσει πρώτα στην πετρούλα του 10.
Ο Κοντορεβιθούλης λέει:" Για να φτάσω στο 10 πρέπει να κάνω 4 βήματα". Σε κάθε βήμα αφήνει ένα καπάκι. Όταν φτάσει στο 10 ρωτάει τους συμμαθητές του (ζώα - βοηθοί): "Πόσα καπάκια μού έμειναν;" και εκείνοι  κάνουν την πράξη 8-4 = 4. Έπειτα επιβεβαιώνουν με το εποπτικό υλικό το αποτέλεσμα.
Άρα ο Κοντορεβιθούλης πρέπει να κάνει ακόμη 4 βήματα και βρίσκει το θησαυρό στο 14.


Μέρος των φωτογραφιών που παρουσιάζονται στο βίντεο "τράβηξε" ο μαθητής της Α΄ τάξης Θ.Τ.