Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Γιορτή λήξης - Παρουσίαση πολιτιστικού εργαστηρίου - ΕΔΑΜ

Τα παιδιά του Πολιτιστικού Εργαστηρίου (ΕΔΑΜ) παρουσιάζουν τους μύθους που θεωρήθηκαν  ή συνδέθηκαν με γεγονότα, τα οποία οδήγησαν στον Τρωικό πόλεμο.