Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Σύλλαβους και οι συλλαβές

Ο Σύλλαβους είναι ένα ρομποτάκι. Είναι φίλος των παιδιών της Β΄ τάξης και τα βοηθάει να χωρίζουν τις λέξεις σε συλλαβές. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων ενοτήτων του μαθήματος της Γλώσσας οι μαθητές γνώρισαν τον Σύλλαβους και έπαιξαν παιχνίδια. Έγιναν οι ίδιοι ρομποτάκια και χώρισαν τις λέξεις στις συλλαβές τους ενώ, χωρισμένα σε ομάδες έκαναν διαγωνισμό συλλαβισμού.