Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Η κρυμμένη συλλαβή

Με αφορμή το μάθημα του βιβλίου της Γλώσσας "Τι κρύβει το μπαούλο;" (β' τεύχος βιβλίο μαθητή, σελ. 35) τα παιδιά της πρώτης έπαιξαν το παιχνίδι της Κρυμμένης Συλλαβής.
Αφού παρακολούθησαν μία προβολή, στην οποία παρουσιαζόταν το σημείο στίξης της αποστρόφου, και συζήτησαν για τη χρήση του έπαιξαν το ακόλουθο παιχνίδι:
 Οι μαθητές σε ζευγάρια διάλεγαν μια φράση χωρισμένη σε συλλαβές. Κρατούσαν τη φράση στα χέρια τους κι ένας τρίτος  μαθητής, η Απόστροφος, διάλεγε ποια από τις συλλαβές έπρεπε να καλύψει για να ειπωθεί η φράση "πιο σύντομα". Τα υπόλοιπα παιδιά επιβεβαίωναν την ορθότητα της φράσης. Στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού η Απόστροφος και το ζευγάρι των παιδιών δημιουργούσαν τη "σύντομη φράση" (φαινόμενα έκθλιψης, αφαίρεσης ή αποκοπής) μυστικά από την υπόλοιπη τάξη κι έπειτα καλούσαν τους συμμαθητές τους να μαντέψουν τη συλλαβή που είχαν κρύψει.