Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Συμμετοχή σε διασχολική εκδήλωση

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 το σχολείο μας συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο Θέατρο Παπαδημητρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων για το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό των μαθητών των δημοτικών της Εύβοιας που έλαβαν χώρα 6-12 Ιουνίου με την επιμέλεια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων Θάλειας Καλαμπαλίκη. 

Το σχολείο μας συμμετείχε με δύο ομάδες: Την ομάδα της Α΄- Β΄ τάξης του Πολιτιστικού Εργαστηρίου ΕΔΑΜ, που παρουσίασε την "Ιστορία μιας Καβουρίνας"  (εμψυχώτρια Μαγδαληνή Μαμασούκα) και την ομάδα της Ε΄ τάξης που παρουσίασε αποσπάσματα από τα δρώμενα του προγράμματος "Από την άμπελο στο αμπέλι και από τον οίνο στο κρασί" (εμψυχώτρια Ματούλα Γιαννίτση - Γράππα).