Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Ενδοσχολική βία


Οι μαθητές της ΣΤ΄  τάξης, με στόχο την κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, κατέγραφαν σε ένα χαρτάκι, στο τέλος κάθε ημέρας, επί δύο εβδομάδες, ενέργειες των συμμαθητών τους που είτε τους προκαλούσαν θυμό, είτε χαρά.
Μετά το πέρας των δύο εβδομάδων, διάβασαν αυτά που έγραψαν, συζήτησαν για τις ενέργειες αυτές, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους και τέλος αποτύπωσαν τις σκέψεις τους σε μια αφίσα. Έτσι οι μαθητές συνειδητοποίησαν τις αρνητικές επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας, αλλά και πρότειναν τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.