Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Η οικογένεια του βιβλίου

Από την προηγούμενη εβδομάδα οι μαθητές της Α΄ τάξης εκπονούν ένα νέο σχέδιο εργασίας με θέμα "Γνωριμία με τον κόσμο των βιβλίων". Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού οι μαθητές έφτιαξαν στο power point το δικό τους ηλεκτρονικό λεξικό από λήμματα των οποίων το  πρώτο συνθετικό ήταν η λέξη "βιβλίο".
Αρχικά αναζήτησαν στα εικονογραφημένα λεξικά του ΟΕΔΒ σύνθετες λέξεις, έπειτα τις ανέλυσαν στα συνθετικά τους και τις έγραψαν στον υπολογιστή. Στη συνέχεια κατέγραψαν δικούς τους ορισμούς και τους αντιστοίχισαν με τις σωστές λέξεις και εικόνες. Δείτε το τελικό αποτέλεσμα και φωτογραφίες του μαθήματος.