Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Τα μέρη του φυτού -Γ΄τάξη

               Γ΄ Τάξη :   ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

         (Κεφάλαιο 3, ενότητα 4, σελίδες 64-66 του σχολικού βιβλίου)

        Η κατασκευή με χαρτόνι έγινε με τη σύμπραξη των μαθητών με σκοπό:

                

o    Να διακρίνουν τα μέρη του φυτού:
       τη ρίζα-το βλαστό(κορμό)-τα φύλλα

o    Να πληροφορηθούν για τη λειτουργία του κάθε μέρους του φυτού

o    Να καταλάβουν ποιοι παράγοντες είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη
      των φυτών:
      νερό - θρεπτικά συστατικά από το χώμα – αέρας - ήλιος