Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Προετοιμασία για τη γιορτή!

Σε λίγες μέρες τα παιδιά της Α΄και της Β΄τάξης θα παρουσιάσουν στους δασκάλους, τους γονείς και τους συμμαθητές τους μία χριστουγεννιάτικη παράσταση. Δείτε πώς προετοιμαζόμαστε!