Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα απογευματινών δραστηριοτήτων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (2012-2013)

Τετάρτη              12.25 - 13.10     Μοντέρνος Χορός      (Α΄+ Β΄ τάξη)
Τετάρτη              13.15 - 14.00     Μοντέρνος Χορός      (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξη)
Πέμπτη              12.25 - 13.10     Παραδοσιακοί Χοροί  (Α΄+ Β΄ τάξη)
Πέμπτη              13.15 - 14.00     Παραδοσιακοί Χοροί  (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξη)
Παρασκευή       12.25 - 13.10      Ζωγραφική                  (Α΄+ Β΄ τάξη)
Παρασκευή       13.15 - 14.00      Ζωγραφική                  (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξη)