Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Από τον Ερμή στο e-mail

Οι μαθητές της Α΄τάξης το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου εκπόνησαν ένα σχέδιο εργασίας με θέμα τις επιστολές και το ταχυδρομείο. Γνώρισαν διάφορους τύπους επιστολών,  είδαν εικόνες από την ιστορία του ταχυδρομείο, είδαν στον υπολογιστή πώς είναι το  περιβάλλον του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διάβασαν το μύθο του Ερμή κι έγραψαν ένα δικό τους γράμμα για το περιοδικό Unicef και Κόσμος.
Έμαθαν πώς γράφουμε έναν φάκελο και επισκέφθηκαν το ταχυδρομείο της περιοχής τους για να στείλουν τη δική τους επιστολή. Στο τέλος ζωγράφισαν τον Ερμή και δικά τους γραμματόσημα, τα οποία "σάρωσαν" και αποθήκευσαν στον υπολογιστή του σχολείου.
Όλες τις σχετικές εργασίες των παιδιών μαζί με τις εισαγωγικές πληροφορίες και φωτογραφίες τα επεξεργάστηκε ηλεκτρονικά η δασκάλα της τάξης και τα παρουσίασαν με τη μορφή παιχνιδιού στους συμμαθητές τους της Β΄ τάξης.

Δείτε την παρουσίαση