Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Τα κορίτσια του Τσίρκου

Παρακολουθήστε τον αυτοσχεδιασμό μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης που συμμετέχουν στο Θεατρικό Εργαστήρι του σχολείου.

Τα κορίτσια του Τσίρκου