Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Στατιστική έρευνα: Ομάδα Β, Αθλητισμός

Στα πλαίσια του μαθήματος των μαθηματικών οι μαθητές της ΣΤ τάξης έφτιαξαν ερωτηματολόγια και πραγματοποίησαν έρευνα μεταξύ των μαθητών του σχολείου.
Τα αποτελέσματα της ομάδας Β παρουσιάζονται παρακάτω: