Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Ζωγραφιές & ψηφιδωτά - Δεκ. 2009

Εργασίες των μαθητών της Ε΄τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της αισθητικής αγωγής: